Støt Aalborg Frimenighed

Gaver overføres til reg.nr.: 9314, kontonr.: 2140016708 eller på Mobilepay nummer 38068


Økonomien i Aalborg Frimenighed baserer sig i høj grad på de gaver, som medlemmer af menigheden giver til driften, idet vi ingen tilskud får fra det offentlige.

Medlemskab

Det årlige kontingent for medlemskab er 100 kroner.

Sådan støtter du

Gaver og gavebreve til menigheden indbetales som udgangspunkt som en fast månedlig overførsel via netbank.

Ønsker du at give et månedligt beløb, skal du sende en mail til vores kasserer på kasserer@aalborgfrimenighed.dk med dine kontaktoplysninger (husk også dit cpr.nr.) og oplys det månedlige beløb, som du ønsker at give.

Alternativt er det også muligt at oprette et gavebrev.

Aalborg Frimenighed er godkendt af skattemyndighederne til at modtage gaver. Alle gavebeløb oplyses automatisk til SKAT, så du får skattefradrag. Ønsker du at støtte Aalborg Frimenighed, eller vil du vide mere om reglerne om skattefradrag for gaver, kan du kontakte frimenighedens kasserer Jakob Kristensen på e-mail: kasserer@aalborgfrimenighed.dk
 

Tak for enhver gave!