Seniormøder

Seniorerne i Aalborg Frimenighed

En onsdag i måneden samles menighedens seniorer til et dejligt socialt fællesskab. Jævnfør kalenderen: http://aafm.dk/kalender

Snakken går lystigt om stort og småt omkring kaffebordet, og seniorerne glæder sig over at synge sammen og få del i Guds ord.

Hver sæson afsluttes med en udflugt i juni måned.

Der er plads til mange flere seniorer i fællesskabet.

 

For nærmere information om seniormøderne:

Hans Hvidberg

Mobil: 2014 5623

Email: info@hvidberg-alu.dk