Helligånden klæder dig på til opgaven

Serien begynder søndag den 5. maj og fortsætter til om med søndag den 30. juni. 9 søndage før og efter Pinse.

 

Du kan høre alle prædikener og folks vidnesbyrd om deres nådegaver ved at følge dette link:

https://aafm.dk/temaer/helliganden-klaeder-dig-pa-til-opgaven

 

Når vi taler om, at nogen bliver klædt på til opgaven, så tænker vi på, at de bliver udrustet til en bestemt opgave gennem uddannelse, træning og oplæring og ved at få givet de nødvendige værktøjer.

 

På samme måde taler Jesus til sine disciple om, at de ikke kan udføre opgaven med at vidne om ham og udbrede Guds rige uden at blive iklædt kraft fra det høje. Den kraft er Helligånden. 

 

Helligånden har en dobbelt opgave. For det første at give os troen på Jesus og gøre os til Guds børn. For det andet at udruste os til den opgave, Jesus kalder os til at udføre for ham. Det er det Bibelen kalder Åndens gaver eller med et andet ord nådegaver. 

 

At have fået en gave fra Ånden, en nådegave, til at udføre en bestemt opgave i hans menighed, betyder ikke, at så kan man bare udføre opgaven på fuldkommen vis. 

 

Der er brug for at man vokser med opgaven og modnes i den tjeneste, man har fået. Det sker ved at bruge nådegaven, man har fået, og ved at få vejledning af andre, der har mere erfaring.

 

I følge det nye testamentes undervisning findes der ikke en kristen, der ikke har en funktion / en opgave i Guds menighed. Og der findes ikke en funktion / en opgave, som ikke Gud giver Åndens udrustning til at udføre = nådegave.

 

Apostlen Paulus skriver om Timoteus’ nådegaveudrustning

'Forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier og under håndspålæggelse af ældsterådet'

 

'Derfor påminder jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.' 

 

Forkyndelsen og undervisningen vil denne gang være mere praktisk og konkret i forhold til den enkelte i menigheden. Både med henblik på at opflamme de nådegaver som allerede er, samt med henblik på at give den enkelte bevidsthed og afklaring om sine nådegaver. 

 

I serien vil der også blive gjort rede for forholdet mellem naturgaver og nådegaver.

 

Menighedens præst, Bent Houmaa Jørgensen, vil stå for hovedparten af prædikenerne/undervisningen i serien. 

 

Han vil dog også inddrage andre, både kvinder og mænd, i menigheden i undervisningen, så vi hører nogle fortælle om deres nådegave, også nogle af dem, som ikke er så synlige. 

 

Ved de fleste gudstjenester vil der være tilbud om håndspålæggelse med bøn om Åndens udrustning, samt mulighed for at sige nogle opmuntrende eller afklarende ord, til dem, der kommer til forbøn.