Discipelskole

Som kristne er vi Jesu disciple, det vil sige Jesu elever.
Det er vi, så længe vi lever.

- Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem … og idet I lærer dem at
holde alt det, som jeg har befalet jer
(Matt 28,19).

- Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden
skal gøre jer frie (Joh 8,31-32).

- Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple (Joh 15,1-8; her: v.8).

- Guds ord havde fremgang, og tallet på disciple i Jerusalem blev større og større; også en stor
gruppe præster blev lydige mod troen (ApG 6,7).

- Næste dag drog han sammen med Barnabas til Derbe. De forkyndte også evangeliet i denne by og
fik mange gjort til disciple. Så rejste de tilbage til Lystra, Ikonion og Antiokia. De styrkede
disciplene og formanede dem til at blive i troen og sagde: »Igennem mange trængsler skal vi gå
ind i Guds rige.« (ApG 14,20-22).

- Men da nogle af jøderne ikke ville tro, men gjorde sig hårde og talte ondt om Vejen i
forsamlingens påhør, forlod han dem, tog disciplene med og holdt dagligt samtaler i Tyrannos'
skole
. Det fortsatte i to år, så at alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre, både jøder og
grækere. (ApG 19,9-10)

Mål: At vokse
- Vokse i erkendelse og indsigt, så Jesus og hans frelse bliver større for os.
- Vokse i kærlighed – til Gud, til brødre og søstre i troen, til alle mennesker.
- Modnes som kristen. Få hjælp til at leve som en kristen i hverdagen i familien, på arbejdet og
i menigheden. Styrke vores kristne identitet.

Metode
7 tirsdage i 2014 (januar, februar, marts, maj, august, september og oktober).
Forløb af Discipelskole-undervisning:
Begynder 18.45 med en sang. Herefter bøn.
Oplæg på ca. 15 min. Afsluttes med et par pointer/et par spørgsmål – tilhørerne udfordres.
Der arbejdes med dagens tema/tekst to og to eller evt. i mindre grupper i ca. 15 min.
Delerunde i plenum med udveksling af tanker og erfaringer og mulighed for spørgsmål. Ca. 20 min.
Underviser samler op til sidst og repeterer dagens to eller tre pointer. Slut kl. 19.45.

Børn
Film og popkorn for de mindre børn og Wii m.m. for de store samtidig med discipelskole. Arr.: MR.